12 de setembre, 2006

Feia només dos dies que hi vaig ser per aquells paratges deixant-me perdre, amb la bicicleta.

Vaig haver de tornar-hi. Només per veure clarament quin havia estat el passat d'aquell tros de món.

I especular sobre quin seria el seu futur.

Vaig marxar-ne, aquesta vegada amb la cara bruta.

Tornaré d'aquí a un temps. Posted by Picasa